Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθ. 9/18.01.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4957/2022.

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.