Παρουσίαση ερευνητικής ταυτότητας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στην 1η ετήσια εκδήλωση “Ημέρες Καινοτομίας και Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου – Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης” 19-21.5.2021

Ιστοσελίδα εκδήλωσης
https://www.ru.aegean.gr/researchdays