Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή καθομολόγησης αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και η απονομή πτυχίων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (η ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί).

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στην ορκωμοσία βρίσκονται αναρτημένες στη σελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (https://dms.aegean.gr)με την ένδειξη ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) και συνημμένα  στα προσωπικά mail των φοιτητών/τριών.

Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν είτε μέσω mail (vergoti@aegean.gr), είτε μέσω φαξ (22410 99309), είτε απευθείας στη Γραμματεία.

Επισημαίνεται στους υποψήφιους πτυχιούχους ότι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες με τη Φοιτητική Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη (επιστροφή βιβλίων και κατάθεση αντίγραφου Πτυχιακής Εργασίας) ώστε να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην τελετή καθομολόγησης.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι και την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018.

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία