Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών διοργανώνει Κύκλο Διαλέξεων στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, με γενικό θέμα “Γλωσσικές ποικιλίες στη Μεσόγειο: σύγχρονες προσεγγίσεις”: Εισήγηση «Συγκριτική εξέταση της σύνθεσης στην ελληνική και την ιταλική» 24.2.2021

Κύκλος Διαλέξεων - Γλωσσικές ποικιλίες στη Μεσόγειο