Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών διοργανώνει Κύκλο Διαλέξεων στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, με γενικό θέμα “Γλωσσικές ποικιλίες στη Μεσόγειο: σύγχρονες προσεγγίσεις”: Εισήγηση «Η τουρκική της Κύπρου: κοινωνιογλωσσικά και δομικά στοιχεία» 24.3.2021