Κατεβάστε το αρχείο με τις ημέρες και ώρες ακρόασης φοιτητών/-τριών του εαρινού εξαμήνου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών για ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Ημέρες & Ώρες Ακρόασης Φοιτητών/-τριών 2017-18