Το ερωτηματολόγιο της έρευνας μπορείτε να το βρείτε στον εξής σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/dC4TgChedBtiNwAY2​