Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

καλεί τους/τις φοιτητές/ήτριες του σε

εκδήλωση με θέμα την

Επαγγελματική Συνέντευξη

Ομιλητής: Δρ. Φλ. Φλούρος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Παρασκευή 19/03/2021, ώρα 16:00, μέσω ZOOM

https://aegean-gr.zoom.us/j/98599307321?pwd=VXo0S3Bwa21Sc2k2ZnpBY3FlS1dVQT09