Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής προεγγραφής

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τα σημαντικά στάδια της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων ακαδ. έτους 2015-16 είναι:

1) Προεγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου 2015 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr

2) Εφόσον έχει γίνει η ανωτέρω διαδικασία, αποστολή το διάστημα 10-22 Σεπτεμβρίου 2015 της συγκεκριμένης αίτησης προεγγραφής μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος με ταχυμεταφορά (courier) ή συστημένη επιστολή ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν/ην πρόσωπο.Προσοχή: Η ανωτέρω προθεσμία 10-22 Σεπτεμβρίου 2015, είναι αποκλειστική και δεσμευτική και ισχύει για την εγγραφή των εισαγομένων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τους οποίους θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική προεγγραφή

3) Έλεγχος των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία του Τμήματος για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Αναλυτικότερα:

Α) Όσον αφορά στο στάδιο 1: Οι νεοεισερχόμενοι/ες για την είσοδό τους στην εφαρμογή θα καταχωρίζουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που χρησιμοποίησαν στο μηχανογραφικό δελτίο. Αν χρειαστεί, οι σχολικές μονάδες θα υποστηρίξουν τους επιτυχόντες για την επαναδημιουργία password, σε περίπτωση που δεν τον θυμούνται.

Το ίδιο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου, ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ η ηλεκτρονική προεγγραφή, αλλά η εγγραφή θα γίνει όπως πέρυσι- και θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος- για την κατηγορία εισαγομένων από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ με διάκριση σε επιστημονικές Ολυμπιάδες καθώς και για την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής.

Β) Όσον αφορά στο στάδιο 2: Αμέσως, και ως 22 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα) οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος που πέτυχαν με ταχυμεταφορά (courier) ή συστημένη επιστολή ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν/ην πρόσωπο, τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ.

Γ) Όσον αφορά στο στάδιο 3: Η Γραμματεία του Τμήματος, για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, που θα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από το ΥΠΟΠΑΙΘ. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και για εξαιρετικές περιπτώσεις, η Γραμματεία δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά από τους εισαγόμενους.

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, το Γραφείο Ελέγχου Ποιότητας συγκεντρώνει μέσω φοιτητολογίου τη λίστα των τελικώς εγγραφέντων ανά Τμήμα και αποστέλλονται στο ΥΠΟΠΑΙΘ.

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραλαβής στοιχείων πρόσβασης στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών ακαδημαϊκού έτους 2015-16, βρίσκεται στη διεύθυνση: https://ype.aegean.gr/setyourpass.