παν-αιγαιου-logo

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στο Τμήμα θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 13.02.2017 έως και την Παρασκευή 17.02.2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, κτήριο «7ης Μαρτίου», ισόγειο).

Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση.

Δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η δήλωση: «δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα»
3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες)

 

Από τη Γραμματεία