Οι εγγραφές των επιτυχόντων των κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 22.01.2018 έως και την Παρασκευή 26.01.2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, κτήριο «7ης Μαρτίου», ισόγειο).

Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά TMS_Gram@aegean.gr ,είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (Πατήστε για να κατέβάσετε την αίτηση)
2. Φωτοτυπία, απλή, του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται η δήλωση: «Δεν είμαι
εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην
Ελλάδα»
4. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες)