παν-αιγαιου-logo

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ημερομηνίες Εξετάσεων

Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς επιπέδου Α2

Οι οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2022 – Μαΐου 2023, είναι οι παρακάτω:

Εξεταστική Περίοδος Ημερομηνίες Εγγραφών Ημερομηνία Εξέτασης Εξέταστρα
Οκτώβριος Από 1 έως 18 Σεπτεμβρίου 2022 Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 (πρωί) 90 ευρώ
Ιανουάριος Από 22 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2022 Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 (πρωί)
Μάιος Από 1η Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2023 Τρίτη 23 Μαΐου 2023 (μεσημέρι)

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις συγκεκριμένες εξετάσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ εξαίρεση, μόνο για τα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, και πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι καλούνται να το καταθέσουν σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα προκήρυξη. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/node/19.html

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Πληροφορίες:
– στα τηλέφωνα των εξεταστικών κέντρων
– στα τηλέφωνα του ΚΕΓ: 2313 331540, 2313 331 542