παν-αιγαιου-logo

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 6974 066 641 (κα Μαριάνθη Οικονομάκου) και 2241099300 ή να επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.greek-language.gr/certification/node/3.html

Η Υπεύθυνη διεξαγωγής των εξετάσεων
Μαριάνθη Οικονομάκου
Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου