Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η καταβολή των 10 € (απόφαση της με αριθμ. 23/30.03.2017 συνεδρίασης της Συγκλήτου) για την έκδοση πτυχίου/διπλώματος των φοιτητών/τριων σε περγαμηνή, θα γίνεται πλέον σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε. και για ένα μικρό χρονικό διάστημα (περίπου ενός μήνα). Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία του e-shop της Εταιρείας, η διαδικασία (κατάθεση χρημάτων και αυτόματη ενημέρωση της Γραμματείας) θα ολοκληρώνεται εξολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας (υπολογίζουμε ότι η διαδικασία αυτή θα είναι διαθέσιμη περίπου σε ένα μήνα).

Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Εταιρείας, η διαδικασία που θα ακολουθείται από τους /φοιτητές/τριες και τις Γραμματείες είναι η ακόλουθη:

  • Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που αιτούνται έκδοση του πτυχίου/διπλώματός τους σε περγαμηνή θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK
Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158
IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158
BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX
Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου
Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του φοιτητή/τριας.

  • Αφού γίνει η κατάθεση, οι φοιτητές/τριες θα καταθέτουν ή αποστέλλουν (με e-mail) την απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματός τους ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή.
  • Μετά το πέρας κάθε ορκωμοσίας, οι Γραμματείες θα στέλνουν τα καταθετήρια, στο λογιστήριο της Εταιρείας (Βουλγαροκτόνου 30, ΤΚ: 114-72, υπόψη του κ. Δημόπουλου, τηλ. (21064) 92219). Για πληροφορίες, κα Δέδε Θεώνη, τηλ. 92040.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΣ