ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 299/12.09.2016

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2016_3181/9.09.2016 πρόσκληση της Προέδρου, Καθηγήτριας κας Αμαλίας Πολυδωροπούλου, συνήλθε σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στην Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης), για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης αριθμ. 299.

Η Επιτροπή Ερευνών λαμβάνοντας υπόψη τις προσκλήσεις με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2016_2259/21.06.2016 και ΕΛΕ_2016_2669/20.07.2016, καθώς και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων:

 • Περιβάλλοντος (1/09.09.2016)
 • Επιστημών της Θάλασσας (1/12.09.2016)
 • Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (1/09.09.2016)
 • Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (1/07.09.2016)
 • Γεωγραφίας (1 η /5.09.2016)
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (11/30.08.2016)
 • Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (1/07.09.2016)
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων (8/06.09.2016)
 • Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (1/09.09.2016)
 • Μαθηματικών /Κατεύθυνση Μαθηματικών (31/09.09.2016)
 • Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (1/05.09.2016)
 • Μεσογειακών Σπουδών (1/09.09.2016)
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (1/08.09.2016)
 • Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (1/07.09.2016)

αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την επιλογή του Διδακτικού Προσωπικού υπό το καθεστώς του/της Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Δείτε τα αποτελέσματα προσκλήσεών απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εδώ.