Φοιτητικός Διαγωνισμός πρωτότυπης χρήσης της εθνικής Υποδομής Γλωσσικών πόρων και Τεχνολογιών στην Ελλάδα CLARIN:EL

Δείτε περισσότερα εδώ.