Ενόψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023, και προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές και φοιτήτριές μας, αλλά και οι συνάδελφοι, να ασκήσουν απρόσκοπτα το εκλογικό τους δικαίωμα, αναβάλλεται η διεξαγωγή των μαθημάτων της Παρασκευής που προηγείται των εκλογών και της Δευτέρας που έπεται αυτών. Οι διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων αυτών παρακαλούνται να μεριμνήσουν για τις αναπληρώσεις τους.

Ειδικά όμως για εκείνα τα μαθήματα των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία διεξάγονται εξ αποστάσεως αυτές τις ημέρες, προφανώς μπορούν να διεξαχθούν κανονικά, εφόσον όμως δεν υπάρχει φοιτητής ή φοιτήτρια που να αντιμετωπίζει κάποιο κώλυμα.