παν-αιγαιου-logo

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΣ
Πληροφορίες:
Κατερίνα Βεργωτή
Τηλ.: 2241099312
E-mail: vergoti@aegean.gr

Ρόδος 30/6/2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριων του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Παν/μιου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί την 20η Ιουλίου 2017 και ώρα 19:30 μ.μ. στο Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στην Τάφρο.

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από την Παρασκευή 30 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017   τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση (το έντυπο αίτησης θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: https://dms.aegean.gr/

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησή σας και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, διακόπτεται η φοιτητική σας ιδιότητα καθώς ανακηρύσσεστε υποψήφιοι πτυχιούχοι. Πρέπει να είναι σαφές ότι δεν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε άλλο/α μάθημα/τα, γεγονός που καλείστε να δηλώστε υπεύθυνα.

Επίσης, δηλώνετε υπεύθυνα τυχόν μάθημα ή μαθήματα που επιθυμείτε να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, εφόσον πλεονάζουν του αναγκαίου πλήθους μαθημάτων.

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει κατά την άφιξή τους να καταθέσουν το ποσό των 15,00 € στο Ταμείο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (γραφείο Οικονομικής Υπηρεσίας Ρόδου ισόγειο αρ. 10) και κατόπιν, κατά την άφιξή τους στη Ρόδο, να προσκομίσουν την απόδειξη στην Γραμματεία του Τμήματος.
  3. Προσοχή:

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί, η τακτοποίηση, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός βιβλίων, κατάθεση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) και με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης, κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.).

Από τη Γραμματεία

 

Κατεβάστε την αίτηση & υπεύθυνη δήλωση εδώ.