Δείτε την ανακοίνωση ίδρυσης νέου εργαστηρίου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εδώ.