Δείτε εδώ το ΦΕΚ του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου.