Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου έχει στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας σε θέματα γενικής γλωσσολογίας με έμφαση στη δομή, εκμάθηση και διδασκαλία των γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου, στην ιστορία και στη χρήση τους, καθώς και σε θέματα γλωσσικής πολιτικής και γραμματισμού. Ειδικότερα, στο Εργαστήριο υλοποιείται έρευνα σε θέματα:

  • θεωρητικής και συγκριτικής γλωσσολογίας (με έμφαση σε θέματα φωνολογίας, μορφολογίας, σύνταξης, σημασιολογίας, πραγματολογίας)
  • τυπολογίας, διαλεκτολογίας και γλωσσικής επαφής
  • γλωσσικής κατάκτησης και θεμάτων σχετικά με τη σχέση   γλώσσας – νου και γλώσσας – εγκεφάλου
  • γλωσσικής αλλαγής
  • περιγραφής των γραμματικών συστημάτων των γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου (αραβικά, εβραϊκά, ελληνικά, τουρκικά)
  • εκμάθησης της διδασκαλίας των γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου ως πρώτων, δεύτερων ή ξένων γλωσσών
  • γραμματισμού, με έμφαση στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη διά βίου μάθηση
  • γλωσσικού προγραμματισμού

Σε διδακτικό επίπεδο, το Εργαστήριο Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου εξυπηρετεί διδακτικές ανάγκες του Τμήματος και κυρίως της Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου καθώς υποστηρίζει εργαστηριακά τη διδασκαλία μαθημάτων όπως Εφαρμοσμένη Φωνητική, Γλωσσική Κατάκτηση, Διαλεκτολογία, Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας, Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας, Γραμματισμός.

Έρευνα – Συνεργασίες

Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου προσκαλεί αναγνωρισμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να πλαισιώσουν το πρόγραμμα σπουδών με διαλέξεις και σεμινάρια. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας έχουν επισκεφθεί το Εργαστήριο ερευνητές από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πατρών, University of Reading, University of Potsdam, University of Washington, Boğaziçi Üniversitesi, Meertens Institute/KNAW, University of Geneva, κ.ά.

Στα πλαίσια των ερευνών πεδίου έχουν πραγματοποιηθεί ερευνητικά ταξίδια στη Σύμη για τη συλλογή προφορικού υλικού για τη Συμιακή διάλεκτο και στη Νέα Τραπεζούντα Πιερίας για επιτόπια έρευνα και συλλογή δεδομένων προφορικού και γραπτού λόγου της Οφίτικης Ποντιακής (Χορηγός: Πολιτιστικός Σύλλογος «Αλέξανδρος Yψηλάντης»).

Συνεργασίες υπάρχουν με το ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, University of Konstanz (Γερμανία), University of Leiden (Ολλανδία), Meertens Institute (Ολλανδία), City University (Αγγλία), University of Reading (Αγγλία), University of Geneva (Ελβετία), Boğaziçi Üniversitesi (Τουρκία), Dokuz Eylül Üniversitesi (Τουρκία), University of Potsdam (Γερμανία), Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Πολιτιστικός Σύλλογος «Αλέξανδρος Υψηλάντης».

Επικοινωνία
Καθηγήτρια Ελένη Καραντζόλα
Διευθύντρια

Τηλ.: 22410 99348
email: dmslabling@aegean.gr
Διεύθυνση: Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85132

 

Δείτε το ΦΕΚ του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου εδώ.