Δείτε εδώ το ΦΕΚ του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.