Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας & Προληπτικής Συντήρησης

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας & Προληπτικής Συντήρησης έχει προσφέρει ένα σημαντικό διδακτικό και ερευνητικό έργο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου βοηθώντας τους φοιτητές να αποκτήσουν εξοικείωση με τις σύγχρονες τάσεις της Αρχαιολογίας και να επιλέξουν απασχόληση σε νέους τομείς έρευνας.

Το Εργαστήριο διαθέτει, βιβλιοθήκη, κάποιες συγκριτικές συλλογές απανθρακωμένων σπόρων, οστών ζώων, ψαριών, ανθρώπινων οστών και οστρέων. Επίσης ένα άλλο χρήσιμο συγκριτικό υλικό αποτελεί το περιβαλλοντικό ανασκαφικό υλικό προϊστορικών θέσεων αποτελούμενο από σπόρους και οστά ζώων και υπόλοιπα κόσκινου που περιείχαν οστά και λέπια ψαριών, μικροπανίδα και θραύσματα λίθινων τέχνεργων. Σημαντική επίσης είναι η μικρή αρχαιολογική συλλογή επιλεγμένων θραυσμάτων κεραμικής και λιθοτεχνίας από τις ανασκαφές και άλλες έρευνες του ΤΜΣ.
Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επεξεργάζονται τα δείγματα αυτά βλέποντάς τα σε στερεοσκόπιο, αποκτώντας τη γνώση που είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σε ανασκαφές.

Στα Ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται η αρχαιολογία πεδίου, η μελέτη απανθρακωμένων σπόρων, η συγκριτική μελέτη οστών ζώων, η Φυσική Ανθρωπολογία, η Ανάλυση γύρης (Παλυνολογία), η ανθρακολογία, η μελέτη οστών ψαριών και οστρέων, η Αρχαιογεωλογία, η Πειραματική Αρχαιολογία, η μελέτη εργαλείων οψιανού και πυριτόλιθου και αναγνώριση ιχνών χρήσης, πετρολογικές αναλύσεις για προέλευση κεραμικών, καθώς και ζητήματα προληπτικής συντήρησης αρχαίων υλικών.

Επικοινωνία

Καθηγητής Μανόλης Ι. Στεφανάκης
Διευθυντής

Τηλ.: 22410 99395
email: stefanakis@rhodes.aegean.gr
Διεύθυνση: Αίθουσα ΙΣ.25 (Ισόγειο), Κτήριο «7ης Μαρτίου», Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85132

 

Δείτε το ΦΕΚ του Εργαστηρίου εδώ