Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας (ΕΠΑ) (ΦΕΚ-148-Α-4.6.2002)

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα το ΕΠΑ έχει προσφέρει ένα σημαντικό διδακτικό και ερευνητικό έργο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου βοηθώντας τους φοιτητές να αποκτήσουν εξοικείωση με τις σύγχρονες τάσεις της Αρχαιολογίας και να επιλέξουν απασχόληση σε νέους τομείς έρευνας. Ο καθηγητής Αδαμάντιος Σάμψων ο οποίος διετέλεσε μέχρι το 2011 διευθυντής του ΕΠΑ, έχοντας κάνει επί διετία μεταδιδακτορικές σπουδές στα εργαστήρια Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας του Department of Prehistory του Sheffield (Αγγλία) οργάνωσε το εργαστήριο στα πρότυπα του εκεί εργαστηρίου, έχοντας συνεργάτες την κ. Νίκη Δριβαλιάρη και την κ. Φραγκίσκα Μεγαλούδη. Για πολλά χρόνια το ΕΠΑ του ΤΜΣ ήταν το μοναδικό εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας στην Ελλάδα.

Αρκετοί απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας του ΤΜΣ επέλεξαν να κάνουν μεταπτυχιακά σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδιαίτερα στο Department of Prehistory του Sheffield και να ειδικευτούν στην Αρχαιοζωολογία και Αρχαιοβοτανική. Σήμερα σε εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης οι εξειδικευμένοι αυτοί αρχαιολόγοι εργάζονται συνεχώς πάνω στο αντικείμενό τους με συμβάσεις έργου, μελετώντας ανασκαφικό υλικό προερχόμενο από ανασκαφές εφορειών Αρχαιοτήτων αλλά και ξένων αρχαιολογικών σχολών.

Στο ΕΠΑ κατά τη διάρκεια των 12 ετών λειτουργίας οι φοιτητές της Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας του ΤΜΣ διδάχθηκαν από ειδικούς επιστήμονες με συμβάσεις του Ν. 407, ενώ στο 4ο έτος σπουδών είχαν την υποχρέωση να κάνουν πρακτική εξάσκηση δύο εξαμήνων.

Το ΕΠΑ διαθέτει συγκριτικές συλλογές απανθρακωμένων σπόρων, οστών ζώων, ψαριών, ανθρώπινων οστών και οστρέων. Επίσης ένα άλλο χρήσιμο συγκριτικό υλικό αποτελεί το περιβαλλοντικό ανασκαφικό υλικό προϊστορικών θέσεων αποτελούμενο από σπόρους και οστά ζώων και υπόλοιπα κόσκινου που περιείχαν οστά και λέπια ψαριών, μικροπανίδα και θραύσματα λίθινων τέχνεργων. Σημαντική επίσης είναι η μικρή αρχαιολογική συλλογή επιλεγμένων θραυσμάτων κεραμικής και λιθοτεχνίας από τις ανασκαφές και άλλες έρευνες του ΤΜΣ. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επεξεργάζονται τα δείγματα αυτά βλέποντάς τα σε στερεοσκόπιο, αποκτώντας τη γνώση που είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σε ανασκαφές.

Κατ’ έτος το ΕΠΑ οργανώνει επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου, ιδιαίτερα στα δύο ανασκαμμένα προϊστορικά σπήλαια Άγιος Γεώργιος Καλυθιών και Κούμελο Ρόδου. Οι φοιτητές υπό την εποπτεία του κ. Σάμψων, της κ. Δριβαλιάρη και εξωτερικών συνεργατών εκπαιδεύονται στη μελέτη της στρωματογραφίας και στη μεθοδολογία της λήψης δειγμάτων.

To ΕΠΑ έχει άμεση συνεργασία με το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας ως προς τη δειγματοληψία, τις αναλύσεις υλικών και τις χρονολογήσεις.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΕΠΑ
Προσφερόμενα μαθήματα Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας στο ΤΜΣ
Επιστημονική ομάδα του ΕΠΑ
Εξωτερικοί συνεργάτες του εργαστηρίου
Projects σε προϊστορικές θέσεις του Αιγαίου
Δημοσιεύσεις