Ίδρυση (Προεδρικό Διάταγμα 188 – ΦΕΚ 177 τ. Α’ 2/8/2000)

Το Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα Ευρωμεσογειακών Σχέσεων, Διεθνούς Πολιτικής με έμφαση στη Μεσόγειο και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων με έμφαση στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες. Αποστολή του είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του οικείου Τμήματος καθώς και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου (άρθρο 2, παρ. 1 του Π.Δ.).

Προσωπικό

Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Α. Σεϊμένης
ΕΤΕΠ: Ειρήνη-Μαρία Κουρουβακάλη (σε άδεια άνευ αποδοχών)

Το Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής στεγάζεται στο γραφείο Α.23 του Α’ ορόφου του κτιρίου «7η Μαρτίου». Στο Εργαστήριο εκπόνησε την ερευνητική της εργασία η Καθηγήτρια Esra Danacioglu, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Yildiz της Κωνσταντινούπολης στα πλαίσια της επιστημονικής της άδειας.

Διδακτορικές Διατριβές

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου έχουν ολοκληρώσει τις Διδακτορικές Διατριβές τους, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ι. Σεϊμένη, οι
1. Δρ Μιλτιάδης Μακρυγιάννης, σε θέματα Κοινοβουλευτικής Διπλωματίας
2. Δρ Κωνσταντίνος Φωτιάδης, σε θέματα Ανάλυσης & Επεξεργασίας Δορυφορικών Εικόνων με Αλγορίθμους ( σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου)
3. Δρ Στέργιος Μαλάκης, σε θέματα Μειονοτήτων των Βαλκανίων
4. Δρ Δαμιανός Σακάς, σε θέματα Στρατηγικής & Επικοινωνίας
5. Δρ Αγαπητός Ξάνθης, σε Ενεργειακά Θέματα της Ανατολικής Μεσογείου
6. Δρ Σοφούλης Ταταρίδης, σε θέματα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων
7. Δρ Αντώνιος Σαμούρης, σε θέματα Ισλαμιστικών Κινημάτων στη Δυτική Ευρώπη
8. Δρ Μαρίνα Τερζή, σε θέματα Στρατηγικής & Επικοινωνίας
9. Δρ Γεώργιος Νούλας, σε θέματα Κοινοβουλευτικής Διπλωματίας
10. Δρ Χριστίνα Λόη, σε θέματα έρευνας στον Τουρισμό
11. Δρ Αγλαϊα-Ελένη Λουϊζίδη, σε θέματα Ασφάλειας στον Τουρισμό
Ο Υποψήφιος Διδάκτορας Κωνσταντίνος Σεϊτης υποστηρίζει τη δραστηριότητα του Εργαστηρίου συμβάλλοντας στο εκπαιδευτικό του έργο.

Διεθνή Προγράμματα Συνεργασίας

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Καθηγητής Ι. Σεϊμένης συμμετείχε στα Joint European Projects της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
I. Εκπαίδευση του Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης για την είσοδο της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
II. Αναμόρφωση της Διοίκησης των Πανεπιστημίων της Σερβίας
III. Ανάπτυξη Προγράμματος Ευρωπαϊκών Σπουδών και Ίδρυση Ινστιτούτου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Banja Luka

Εργασίες Φοιτητών

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, υπό την επίβλεψη του κ. Σεϊμένη και με τη βοήθεια των βιβλίων που βρίσκονται στο χώρο, έχουν εκπονηθεί δεκάδες εργασιών προπτυχιακών & μεταπτυχιακών φοιτητών.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Στο Εργαστήριο υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, μέχρι το 2014, με τη συνεργασία περισσότερων από 40 φορείς υποδοχής φοιτητών. Ειδικά για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων συνεργάζεται με τους κάτωθι

  • Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών
  • Υπουργείο Εξωτερικών / Διπλωματική Ακαδημία
  • Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας & του Ναυτικού Δικαίου
  • Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών
  • Επιμελητήριο Δωδεκανήσου
  • ΕΟΤ-Διεύθυνση Τουρισμού Δωδεκανήσου
  • Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Περιφέρειες & Δήμους (μετά από προτάσεις των ασκουμένων)
  • Τράπεζες (μετά από προτάσεις των ασκουμένων)

Στο παρελθόν υπήρξε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων και το Διεθνές Κέντρο Μελετών του Ευξείνου Πόντου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα: 22410-99382, 22410-99383 (Fax)
E-mail: isei@aegean.gr
Παρουσίαση του Εργαστηρίου Μεσογειακής Πολιτικής έχει δημοσιευθεί στην έκδοση «Οδηγός Ερευνητικών Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου» που εξέδωσε το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον τότε Πρύτανη Καθηγητή Ανδρέα Τρούμπη.