Αρχαιολογική Έρευνα Κυμισάλας

Περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης της Ρόδου, σε έναν τόπο με άγριο, ημιορεινό χαρακτήρα και πυκνό δάσος πεύκης, κείτονται τα κατάλοιπα ενός ελάχιστα γνωστού μέχρι σήμερα αρχαίου Δήμου της Ρόδου (εικ. 1), του Δήμου των Κυμισαλέων, που υπαγόταν διοικητικά στην άλλοτε κραταιή Κάμιρο.

Ο Δήμος των Κυμισαλέων βρίσκεται σε μια περιοχή που σήμερα εμπίπτει στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου και η επικράτειά του μοιράζεται ανάμεσα στις παράκτιες εκτάσεις των δημοτικών διαμερισμάτων Μονολίθου και Σιαννών. Η διατήρηση του τοπωνυμίου «Κυμισάλα» στην περιοχή αποτελεί τρανταχτή απόδειξη της συνέχειας που υπήρξε στον τόπο από την ελληνική αρχαιότητα μέχρι σήμερα και η εντοπιότητά του επιβεβαιώνεται από τις επιτύμβιες στήλες επιφανών ανδρών που τάφηκαν στη νεκρόπολη και τα ονόματά τους συνοδεύονταν από το εθνικό επίθετο «Κυμισαλεύς».

Από το 2006 στην περιοχή διεξάγεται Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, υπό τη διεύθυνση των κ.κ. Μανόλη Ι. Στεφανάκη, Επίκουρου καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας και Νομισματικής και της Αρχαιολόγου Δρος Βασιλικής Πατσιαδά, με σκοπό τον καθαρισμό των εμφανών υπέργειων μνημείων, τον εντοπισμό περισσότερων μνημείων και αρχαιολογικών θέσεων, τη συστηματική ανασκαφή των σημαντικότερων από αυτά και, μεσοπρόθεσμα, την ανάδειξη του χώρου. Η Αρχαιολογική Έρευνα Κυμισάλας είναι αυτή τη στιγμή η μόνη Αρχαιολογική Έρευνα Πεδίου που διενεργείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Δείτε εδώ τη συνέχεια της έρευνας.

Δείτε την αρχαιολογική έρευνα πεδίου