Αναβολή Διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2021 αναβάλλονται λόγω [...]