Φοιτητική Μέριμνα

Η Φοιτητική Μέριμνα ασχολείται με τις βασικές διευκολύνσεις για την εγκατάσταση και διαβίωσή. Η υπηρεσία αυτή μεριμνά για την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών. Κατά πάσα πιθανότητα θα την επισκέπτεστε ή θα επικοινωνείτε μ’ αυτήν συχνά για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να ανανεώσετε το δικαίωμα πρόσβασης σε παροχές όπως το φαγητό, η στέγαση, η περίθαλψη, τα συγγράμματα και οι υποτροφίες.

Εφόσον είστε εγγεγραμμένοι, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις παροχές της Φοιτητικής Μέριμνας για την ελάχιστη διάρκεια σπουδών (δηλαδή 4 χρόνια) και για επιπλέον 2 χρόνια εφόσον δεν έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας.

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ρόδου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λεωφόρος Δημοκρατίας 1
85132, Ρόδος
Τηλ.: 22410-99012

Ιστότοπος Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Αιγαίου