Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία : Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στον/στη φοιτητή/τρια την αναγκαία συμπαράσταση για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του/της στο πανεπιστήμιο. Η συμπαράσταση αυτή εκδηλώνεται με τη συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων του/της φοιτητή/τριας, ώστε η επιστημονική και επαγγελματική του/της εξειδίκευση να προσαρμόζεται βαθμιαία στην προσωπικότητά του/της και τις υποκειμενικές και αντικειμενικές δυνατότητές του/της και αντίστροφα.

Σύμβουλοι Σπουδών Τμήματος ανά κατεύθυνση:

  • Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια (κατεύθυνση Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου)
  • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής (κατεύθυνση Αρχαιολογίας)
  • Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, Καθηγητής (κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων & Οργανισμών)

Σύμβουλοι Σπουδών Τμήματος πρωτοετών φοιτητών/τριών

  • Γεώργιος Μαρής, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Ασημίνα Βαφειάδου, ΕΔΙΠ
  • Νεκτάριος Ζάρρας, ΕΔΙΠ
  • Μαρία Μελισσουργού, ΕΔΙΠ
  • Χρυσάνθη Τηλιακού, ΕΔΙΠ