ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 2017-18»

Για τους φοιτητές/τριες που θα αποφοιτήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου η επιτυχής ολοκλήρωση των πέντε επιπέδων Αγγλικής Γλώσσας.

Ως εκ τούτου για τη λήψη Πτυχίου απαιτούνται 156 Διδακτικές Μονάδες (τουλάχιστον 240 ECTS) ήτοι 53 μαθήματα:

  • 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 16×5 ECTS = 80 ECTS / 48 ΔΜ
  • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 6×5 ECTS = 30 ECTS/ 18 ΔΜ
  • 15 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 15×5 = 75 ECTS/ 45 ΔΜ
  • 8 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 8×5 ECTS = 40 ECTS/ 24 ΔΜ
  • 2 Ελεύθερης Επιλογής: 2×5 ECTS = 10 ECTS/ 6 ΔΜ
  • 6 Επίπεδα Υποχρεωτικά για μία από τις προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Εβραϊκά ή Αραβικά, ή Τουρκικά). Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων της επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας είναι απαραίτητη για την λήψη πτυχίου και πιστώνονται με 6×2= 12 ECTS/ 15 ΔΜ

Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15 ECTS/9 ΔΜ, αντικαθιστά τρία (3) μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.

Από τη Γραμματεία