Σας ενημερώνουμε ότιη τελετή καθομολόγησης αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και η απονομή πτυχίων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τηνΤετάρτη 20 Μαρτίου 2019.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στην ορκωμοσία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (https://dms.aegean.gr/με την ένδειξη ΑΡΧΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών/τριών.

Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούνείτε μέσω mail (vergoti@aegean.gr),είτε μέσω φαξ (22410 99309), είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία.

Επισημαίνεται στους υποψήφιους πτυχιούχους ότιθα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες με τη Φοιτητική Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη (επιστροφή βιβλίων καικατάθεση αντίγραφου Πτυχιακής Εργασίας) ώστε να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην τελετή καθομολόγησης.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι και την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019.

 

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία: