Κατεβάστε τη συμπληρωματική πρόσκληση για πρακτική άσκηση στο ΤΜΣ εδώ.