Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2014

 

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής

Τα μαθήματα της κας Μ. Παναγιωτάκη «Η εποχή του Χαλκού στην Ανατολική Μεσόγειο», «Πρώιμη & Μέση Εποχή του Χαλκού», «Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή του Χαλκού» και «Προϊστορία του Αιγαίου» θα εξεταστούν την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00-13.45 στην αίθουσα Διδασκαλίας 7 στο κτήριο ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ.

Τα μαθήματα της κας Π. Κεφαλά «Ιστορία Πολιτικών Θεωριών», «Διεθνείς Διενέξεις και Επίλυση Συγκρούσεων» και «Πολιτική και Βία» θα εξεταστούν την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 20.00-22.45 στην αίθουσα Πολλαπλών στο κτήριο ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ.

Το μάθημα του κ. Ι. Γαλαντόμου «Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία» θα εξεταστεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14.30-17.15 στο γραφείο του διδάσκοντα Α9.

Τα μαθήματα του κ. Ε. Στεφανάκη «Αρχαιολογία & Νόμισμα», «Αρχαιολογία των Πρώιμων Βυζαντινών Χρόνων», «Αρχαιολογία των Μέσων Βυζαντινών Χρόνων», «Αρχαιολογία των Ύστερων Βυζαντινών Χρόνων», «Βυζαντινή Αρχαιολογία Ι (Αρχιτεκτονική)» και «Βυζαντινή Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου»  θα εξεταστούν την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00-13.45 στην αίθουσα Διδασκαλίας 7 στο κτήριο ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ.

Το μαθήματα του κ. Ι. Σακκά «Διπλωματική Ιστορία» και «Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Μέσης Ανατολής» θα εξεταστούν την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9.00-11.00 στο γραφείο του διδάσκοντα.

Τα μαθήματα του κ. Σ. Συρόπουλου «Ιστορία Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Χρόνων» , και «Ιστορία Βυζαντινών Χρόνων» θα εξεταστούν την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 8.15-11.00 στο γραφείου του διδάσκοντα Β25.

Τoμάθημα του κ Γ. Κοτζόγλου «Γλώσσα και Νους» θα εξεταστεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 στις 9.00 στο γραφείο του διδάσκοντα (Β11).

Τα μαθήματα της κας Π. Μανώλη «Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Δυνάμεων», «Περιφερειακές Συνεργασίες στη Μαύρη Θάλασσα και στον Καύκασο» και «Αρχές Μικρό και Μακροοικονομίας» θα εξεταστούν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00-13.45 στην αίθουσα Διδασκαλίας 7 στο κτήριο ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ.

Το μάθημα του κ. Κ. Μαγκλιβέρα «Διεθνές Δίκαιο των Υδάτων και του Περιβάλλοντος» θα εξεταστεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014 στις 11.00 στο γραφείο του διδάσκοντα.

Τα μαθήματα του κ. Ι. Λυριτζή «Περιβαλλοντική Αρχαιολογία – Οστεοαρχαιολογία» και «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας» θα εξεταστούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14.30-17.15 στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας στο κτήριο ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ.

Το μάθημα «Εργαστήριο Αρχαιομετρίας» την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14.30-17.15 στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας στο κτήριο ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ.

Το μάθημα της κας Α. Φραντζή «Εφαρμοσμένη Στατιστική» θα εξεταστεί την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 8.15-11.00 στο Αμφιθέατρο Ισογείου στο κτήριο ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ.

Το μάθημα «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Γλωσσολογία» θα εξεταστεί την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 8.15-11.00 στο Αμφιθέατρο 1ουορόφου στο κτήριο ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ.

Το μάθημα του κ. Π. Κουσούλη «Αρχαιολογία της Μεσοποταμίας»  θα εξεταστεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 17.15-20.00 στο γραφείο του διδάσκοντα (Β25).

Τα μαθήματα της κας Ε. Βλάχου «Γλωσσική Κατάκτηση», «Λογική και Σημασιολογία» και «Θέματα Σημασιοσύνταξης» θα εξεταστούν την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.30 στο γραφείο της διδάσκουσας (Α9).

Το μάθημα του κ. Σ. Ντάλη «Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» θα εξεταστεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14.30-17.15 στο Αμφιθέατρο Ισογείου στο κτήριο ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ.

Το μάθημα «Ασφάλεια και συνεργασία στη Μεσόγειο και τη ΝΑ Ευρώπη» θα εξεταστεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00-13.45 στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου στο κτήριο ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ.

Το μάθημα του κ. Π. Τσάκωνα «Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων» θα εξεταστεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 20.00-22.45 στο Αμφιθέατρο 1ουορόφου στο κτήριο ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ.