Δείτε τις ημέρες και ώρες ακρόασης φοιτητών/-τριών χειμερινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, εδώ.