Τσάκωνας Παναγιώτης Ο Παναγιώτης I. Τσάκωνας είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, σπουδών ασφάλειας και ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις και «σπουδές για την ασφάλεια» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο του Reading (Μεγάλη Βρετανία). Διετέλεσε Υπότροφος-Ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ), Research Fellow στο ΝΑΤΟ, μετα-διδακτορικός Υπότροφος-Ερευνητής στο Weatherhead Center for International Affairs του Πανεπιστημίου Harvard (1998-99) και Fulbright Visiting Scholar στο Macmillan Center for Area Studies του Πανεπιστημίου Yale (2003).

Εργάστηκε ως Επικεφαλής του Τμήματος Ανάλυσης Διεθνούς Πολιτικής στην εφημερίδα New Europe (1994-96), ως Επιστημονικός Σύμβουλος στη Διεύθυνση Στρατηγικών Μελετών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (1996-98) και ως Ειδικός Επιστήμων στο Υπουργείο των Εξωτερικών (1999-2003). Διετέλεσε Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο» και Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος της Συγκλήτου του Ευρω-Μεσογειακού Πανεπιστημίου (Euro-Mediterranean University) στη Σλοβενία, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) και Επιστημονικός Συνεργάτης του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Είναι συν-Διευθυντής της σειράς: Βιβλιοθήκη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των εκδόσεων Gutenberg και co-editor της ακαδημαϊκής επιθεώρησης Hellenic Studies/Etudes Helléniques.

Έχει συγγράψει και επιμεληθεί βιβλία, μελέτες και άρθρα σχετικά με ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, θεωρίας διεθνών σχέσεων, ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής, ελληνοτουρκικών σχέσεων και ελληνικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής. Άρθρα, βιβλιοκρισίες και συνεισφορές του σε συλλογικά έργα έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ, στον Καναδά στη Νέα Ζηλανδία καθώς και σε επιστημονικά περιοδικά, όπως: Etudes Helléniques, Turkish Studies, Journal of Modern Hellenism, Journal of Southeast Europe and Black Sea Studies, Millennium, Politics, Security Dialogue, The Hague Journal of Diplomacy κ.ά.

Στα βιβλία/μονογραφίες του περιλαμβάνονται: Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας: Οικοδομώντας το Ελληνικό Μοντέλο στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα (Αθήνα: Παπαζήσης, 2005, με Θ. Ντόκο), Multilateralism and Security Institutions in an Era of Globalization (Routledge, London, 2007, συν-επιμέλεια), European Security Institutions and Interstate Conflict in the Eastern Mediterranean. Parochial, Necessary or Insufficient? (Hellenic Center for European Studies Paper No. 10, September 2007, Athens). Το βιβλίο του: The Incomplete Breakthrough in Greek-Turkish Relations. Grasping Greece’s Socialization Strategy (Palgrave-Macmillan, Basingstoke and New York, 2010) προτάθηκε από την Modern Greek Studies Association (MGSA) για το “Edmund Keeley Book Prize”.