Ο Ιωάννης Στριμπής είναι Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Θεσμών στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκει τα μαθήματα «Διεθνείς Οργανισμοί Ι», «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο», «Διεθνές Δίκαιο Θάλασσας & Περιβάλλοντος» και «Θεσμοί Διεθνούς Ειρήνης & Ασφάλειας» σε προπτυχιακό επίπεδο, και «Διεθνές Δίκαιο Θάλασσας & Μεσόγειος» σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών (D.E.A. Droit international public et Droit des organisations internationales), καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών Ερευνητικής Κατεύθυνσης στο Δίκαιο της Κοινής Αγοράς (D.E.S.S. Droit du Marché commun) του Πανεπιστημίου Paris I – Panthéon-Sorbonne. Είναι Διδάκτορας Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris I – Panthéon-Sorbonne, με θέμα τα κενά δικαίου στο διεθνές δίκαιο.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από το 1991 κ.ε. είναι δικηγόρος Αθηνών.

Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (BSEC): στην Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία του (Κωνσταντινούπολη, 1999-2003) και στο Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (ICBSS, Αθήνα, 2003-2009). Από το 2009 έως το 2015 διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος και Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE, Βιέννη).

Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, 2008-2010· Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, ΠΜΣ «Διαχείριση & Ανάδειξη Πολιτισμικών Αγαθών & Περιβάλλοντος», 2017), στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Νομική Σχολή, 2004-2006· Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, 2006-2009), στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Γεωλογίας, διατμηματικό ΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές») και στο Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti Pescara (Master in Diritto ed Economia del Mare, 2016).

ΕΡΕΥΝΑ

Διεξήγε μεταδιδακτορική έρευνα ως υπότροφος της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης με αντικείμενο «Τρομοκρατία και διεθνές δίκαιο» (2006).

Από τον Νοέμβριο 2003 έως τον Απρίλιο 2009 υπήρξε ερευνητής στο Γραφείο Ερεύνης Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών της Ακαδημίας Αθηνών, σε τρία ερευνητικά προγράμματα («Δραστηριότητες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την προστασία των ναυτικών», «Εφαρμογή από την Ελλάδα των διεθνών υποχρεώσεων προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων», και «Το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας κατά το συμβατικό και εθιμικό διεθνές δίκαιο»). Από τον Οκτώβριο 2007 έως τον Δεκέμβριο 2008 συμμετείχε στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνητικό πρόγραμμα του Netherlands Institute for the Law of the Sea και του Institute of Maritime Law at Southampton University «Χωροταξίας των θαλασσίων ακτών» (LOT 2 of FISH/2006/09 Studies in the fields of the Common Fisheries Policy and Maritime Affairs). Από τον Μάϊο 2007 έως τον Μάϊο 2910 συμμετείχε στο χρηματοδοτούμενο από την Agence nationale de recherche της Γαλλίας, ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Paris II – Panthéon-Assas με αντικείμενο την «Συγκρούσεις και ασφάλεια στον χώρο του Ευξείνου Πόντου.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Εκτός της μητρικής του ο Ιω. Στριμπής γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Τουρκικά και Ρωσικά.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο Ιω. Στριμπής έχει δημοσιεύσει τις ακόλουθες μονογραφίες:

Εξελίξεις στη διεθνή προστασία των ναυτικών. Η νέα σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη ναυτική εργασία (2006-2013), Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2015· La manifestation des lacunes en droit international, Athènes: Bureau des Institutions internationales et constitutionnelles de l’Académie d’Athènes, 2009 ·Η λήψη αποφάσεων στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση, 2009 ·Advocacy in international forums by civil society organisations: A Practical Guide, Yerevan: International Council on Social Welfare, Black Sea NGO Network, 2008, 126 p. ·Decision Making in the BSEC. A Creative Cartography of Governance, Athens: ICBSS, 2006  Сотрудничество в Области Безопасности и Стабильности в Рамках Черноморского Экономического Сотрудничества, Стамбул: ПАЧЭС, 2005.

Έχει εξάλλου επιμεληθεί την έκδοση συλλογικών τόμων, όπως The Organization of the Black Sea Economic Cooperation at Fifteen. Key Documents, 1992-2007, Athens: ICBSS, 2007 και The Wider Black Sea Region in the New European Architecture. Proceedings of a Regional Parliamentary, Athens: ICBSS, 2005.

Επίσης έχει δημοσιεύσει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες συμβολές σε συλλογικά έργα:

«Challenges in the implementation of the EU’s integrated maritime policy in shared sea-basins» in Retos presentes y futuros de la política marítima integrada de la Unión Europea (Laura Carballo Piñeiro, Coordinadora), Barcelona: Bosch, 2017, pp. 355-386· «Grandes questions actuelles du droit de la mer, en mer Noire», in Le Droit de la Mer face aux “Méditerranées” (sous la direction de N. Ros & F. Galletti), Ed. Scientifica: Naples, 2016, pp. 183-240· «Damages for the Infringement of Human Rights by the Public Authority in Greece», in Damages for Violations of Human Rights: A Comparative Study of Domestic Legal Systems (Ewa Bagińska, Ed.), Cham: Springer, 2016, pp.137-167· «The Legal Regime of the Semi-enclosed Seas in the light of the UNCLOS and the EU Role in the Governance of Adriatic and Ionian Marine Space», in Governance of the Adriatic and Ionian Marine Space (A. Caligiuri, Ed.), Napoli: Ed., 2016, pp. 71-88· «Black Sea fisheries: the long search for an effective forum for international regulation», in Maritime Safety and Environmental Protection in Europe. Multiple Layers in Regulation and Compliance (M.C. Ribeiro & E. Molenaar (Eds), Porto-Utrecht: MARSAFENET 2015, pp. 127-171· «Inter-Parliamentary and Non-Governmental Interaction in the Black Sea Economic Cooperation», in International Organizations and the Protection of Human Rights – Essays in honor of Professor Paroula Naskou-Perraki (Th. Skouteris & M. Vagias, Εds), Athens: Themis, 2014, pp. 103-122· «The application of the ILO Maritime Labour Convention with regard to the recruitment and placement of seafarers», in Essays in honour of Spyridon Vl. Vrellis, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σσ. 887-898· «Συμβούλιο Ασφαλείας και ευθύνη προστασίας: Συμπεράσματα από την κρίση της Λιβύης», in Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο κόσμος (Σ. Ντάλης, Κ. Μαγκλιβέρας, Γ. Σακκάς, επιμ.), Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2014, σσ. 211-229· «Who is A Pirate? On customary international law and jurisdiction in domestic courts», in Insecurity at sea: piracy and other risks to navigation (G. Cataldi e.a., Eds), Naples: Giannini, 2013, pp. 17-34· «Το νομικό καθεστώς του ΟΑΣΕ: Μεταξύ διεθνούς οργανισμού και μόνιμου «Συνεδρίου της Βιέννης»», in Η Διεθνής Συνεργασία σε Οικουμενικό και Περιφερειακό Επίπεδο: Οι διεθνείς θεσμοί σε κίνηση (Στ. Περράκης, επιμ.), Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2011, σσ. 139-188· «Η απαρχή της επιστήμης του διεθνούς δικαίου στην σύγχρονη Ελλάδα», in Νικόλαος Ι. Σαρίπολος: Η πολυδιάστατη προσωπικότητα του πατέρα του Συνταγματικού Δικαίου, Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, 2011, σσ. 175-225· «Η ex aequo et bono ευχέρεια δικαιοδοτικής επίλυσης διεθνών διαφορών», in ΝΟΜΟΣ Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, Αφιέρωμα στην Καθ. Καλλιόπη Κ. Κούφα, Θεσσαλονίκη, 2010, σσ. 345-364· «Le rôle limité des institutions régionales en matière de sécurité dans la région de la mer Noire», in Conflits et sécurité dans l’espace mer Noire: L’Union européenne, les riverains et les autres, (B. Chatré, S. Delory, dir.), Paris: Editions Panthéon-Assas, 2010, pp. 363-383· «The protection of the Marine Environment in the South Pacific: Regional Institutions and Instruments», in Environmental Protection and Small island States, European Environmental Law Series, No. 1, London: Esperia Publications Ltd., 2009, pp. 215-240· «Η προστασία της προσωπικότητας των διεθνών οργανισμών», in Διεθνείς Σχέσεις: Σύγχρονη Θεματολογία και Προσεγγίσεις. Αφιέρωμα στον Θεόδωρο Κουλουμπή (Δ. Τριανταφύλλου, Κ. Υφαντής, Ε. Χατζηβασιλείου, επιμ.), Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση, 2008, σσ. 222-247· «La sécurité des transports maritimes face au défi du terrorisme: les initiatives interétatiques de prévention de prolifération des ADM», in Terrorisme et droit international – Terrorism and International Law, (Michael J. Glennon; Serge Sur, dir. publ.), Académie de droit international de La Haye, Leiden/Boston: M. Nijhoff, 2008, pp. 585-654.

Έχει επιπλέον δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, όπως Annuaire du droit de la mer, Annuaire français de relations nternationales, Annuaire international de justice constitutionnelle, Non-State Actors and International Law, Revue Hellénique de Droit International, South Eastern European and Black Sea Studies Journal, Αγορά χωρίς σύνορα, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Κυπριακό Νομικό Βήμα, Международна Политика.