Η Μαρίνα Παναγιωτάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκει τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στον Αιγαιακό κόσμο την Εποχή του Χαλκού και τις σχέσεις τους με τους σύγχρονους πολιτισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σπούδασε στην Αγγλία Κλασσικές Επιστήμες, Αγγλική Λογοτεχνία και τις εφαρμογές των θετικών επιστημών στην αρχαιολογία (Αρχαιομετρία). Ειδικεύτηκε στην Μινωική Αρχαιολογία. Το διδακτορικό της με θέμα, το κεντρικό ιερό της Κνωσού, εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL, υπό την επίβλεψη του καθηγητού J.N. Coldstream).

Τα δημοσιεύματα της ανήκουν στον επιστημονικό χώρο της Προϊστορικής αρχαιολογίας στο Αιγαίο, την Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή και διαπραγματεύονται θέματα όπως την θρησκεία, την τέχνη και την τεχνολογία, αλλά και τις σχέσεις του Αιγαίου με την Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή, όπως διαφαίνονται μέσα από τις ‘ανταλλαγές’ τεχνουργημάτων, τεχνογνωσίας και τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Έχει δημοσιεύσει 46 εργασίες: άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και την μονογραφία: (1) The Central Palace Sanctuary at Knossos (1999, BSA suppl. Vol. 31). Στην τελική φάση προετοιμασίας για δημοσίευση βρίσκονται τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων που διευθύνει και θα παρουσιαστούν με τους τίτλους: (α) Bronze Age Aegean Vitreous Materials: Manufacturing techniques. (with contributions from M.S. Tite, Y. Maniatis, E. Mangou, D. Anglos, A. Melessanaki, Ch. Sklavenitis, S. Chlouveraki). (β) Pediada IIIA: Settlement Buildings and Single Structures from the Neolithic Period to the End of the Bronze Age (with N. Panagiotakis).

Διευθύνει τα επιστημονικά προγράμματα: (α) Aegean Vitreous Materials (που υποστηρίζεται από τα αρχαιομετρικά εργαστήρια:  NCSR Demokritos, Dr Y. Maniatis, and the Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, Prof. M.Tite). (β) The Pediada Survey Project (διευθύνεται μαζί με τον κ. Ν. Παναγιωτάκη και υποστηρίζεται από 28 ειδικούς επιστήμονες από πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής).

Έχει την επιστημονική εποπτεία των ακόλουθων προγραμμάτων που αφορούν την μελέτη υαλωδών υλών: 1. Αντικειμένων φαγεντιανής και Αιγυπτιακού μπλε από τις ανασκαφές του Προϊστορικού Οικισμού στο Ακρωτήρι Θήρας (υπό την διεύθυνση του καθηγητή κ. Χ. Ντούμα). 2. Αντικειμένων φαγεντιανής από την Πρωτοδυναστική Hierankopoli στην Αίγυπτο (υπό την διεύθυνση της καθηγήτριας E. Walter στο Πανεπιστήμιο της Pennsylvania). 3. Εργαστηριακού υλικού (Αιγυπτιακό μπλε) από τις ανασκαφές στην Tel Sera στο Ισραήλ (υπό την διεύθυνση του καθηγητή E. Oren, στο Πανεπιστήμιο της Beersheba). 4. Αντικειμένων φαγεντιανής, Αιγυπτιακού μπλε και υάλου από σημαντικούς χώρους της Εποχής του Χαλκού στο Ισραήλ (σε συνεργασία με τους O. Misch-Brandle and B. Brandle, Israel Museum, Rockefeller Museum, Jerusalem).

Ανασκαφικό έργο: (α) μετείχε στο ανασκαφικό έργο της Βρετανικής Σχολής στο ανάκτορο της Κνωσού και γύρω από αυτό (το 1987 υπό την διεύθυνση του M.S.F. Hood και από το 1991 μέχρι το 1993 υπό την διεύθυνση του C.F. Macdonald). (β) είχε την υποδιεύθυνση της ανασκαφής του Δρ Υ. Σακελλαράκη στην Ζώμινθο, στην Ίδη το 1994. (γ) διενήργησε λεπτομερή στρωματογραφική ανασκαφή στο κεντρικό ιερό της Κνωσού το 1995. (δ) το 2012/2013 ανέσκαψε μαζί με την Δρ Α. Κάντα και τον κ. Ν. Παναγιωτάκη το ιερό κορυφής στον λόφο Κουτσούρα στην Αμνισό, ένα από τα ιερά που είχαν αναγνωριστεί και δημοσιευτεί από τον αρχαιολόγο κ. Ν. Παναγιωτάκη (Επιφανειακή Έρευνα Πεδιάδας).

Υποτροφίες/Χορηγίες:  from the London University Research Fund; the British School at Athens; the Leventis Foundation; the Institute for Aegean Prehistory; the Psycha Foundation; The Shelby White-Leon Levy Program; the Mediterranean Archaeological Trust.