Κοτζόγλου Γιώργος Ο Γιώργος Κοτζόγλου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο) και του School of Linguistics & Applied Language Studies του Πανεπιστημίου του Reading (ΜΑ in Linguistics & PhD in Linguistics). Έχει διδάξει γλωσσολογία στο SLALS, The University of Reading, στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και στα μεταπτυχιακά προγράμματα “Τεχνογλωσσία” και “Εφαρμοσμένη και Θεωρητική Γλωσσολογία” του ΕΚΠΑ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στους εξής τομείς: γραμματική περιγραφή της γλώσσας, συντακτική θεωρία, γενετική σύνταξη, δομή των γλωσσών της Μεσογείου, μορφοσύνταξη, κλιτικά, περιορισμοί τοπικότητας στη μετακίνηση, υποκείμενα και παρεμφατικότητα.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (Lingua, Journal of Universal Language, Journal of Greek Linguistics), συλλογικούς τόμους (ενδεικτικά: Σύγχρονες τάσεις στην ελληνική γλωσσολογία: μελέτες αφιερωμένες στην Ειρήνη Φιλιππάκη‐Warburton, Expanding vistas in the analysis of control and raising, The complementiser phase: subjects and wh‐dependencies, Current issues in Mediterranean syntax, Η Μεσόγειος, η Ελλάδα και ο κόσμος) και τόμους πρακτικών συνεδρίων (NELS, WECOL, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, ISTAL). Είναι ένας από τους συγγραφείς του σχολικού εγχειριδίου Γραμματική Ε’ και Στ’ δημοτικού (ΟΕΔΒ). Έχει υπάρξει συν‐επιμελητής του τόμου Reading Working Papers in Linguistics 8.

Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και στο πρόγραμμα «Πολυνησιωτικότητα» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).