Ο Γιώργος Μαρκόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής με θητεία στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σπούδασε σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου απέκτησε και το διδακτορικό του δίπλωμα στη Γλωσσολογία. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσική Τεχνολογία» (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου). Υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και επισκέπτης ερευνητής στο University College London και στο Humboldt-Universität zu Berlin. Έχει λάβει υποτροφίες του ΙΚΥ για τη διδακτορική και μεταδιδακτορική του έρευνα, ενώ επίσης έχει συμμετάσχει σε διεθνείς ερευνητικές δράσεις και ερευνητικά προγράμματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Cross-linguistic Artificial Grammar Learning, ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ, Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, μεταξύ άλλων). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων κτλ., ενώ έχει συμμετάσχει ως ομιλητής (μετά από αξιολόγηση ή πρόσκληση) σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο διεπίπεδο μορφοσύνταξης-φωνολογίας, με έμφαση στη συγκριτική εξέταση γραμματικών δομών και φαινομένων σε διαγλωσσικό επίπεδο και ιδιαίτερα σε γλώσσες της ΝΑ Μεσογείου.