Γεωργαλλίδου Μαριάνθη Η Μαριάνθη Γεωργαλλίδου αποφοίτησε από το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας και έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στη Γλωσσολογία με άριστα από το Τμήμα Φιλολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου. Από το 1987 εργάζεται στην εκπαίδευση και από το 1999 στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών όπου, μεταξύ άλλων, διδάσκει Ανάλυση Λόγου, Κοινωνιογλωσσολογικές Προσεγγίσεις και Πραγματολογία.

Οι ερευνητικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

α. Εθνογραφικού τύπου έρευνα σε τάξεις νηπιαγωγείων για τη συλλογή των δεδομένων Παιδικού Λόγου (διάρκεια: ακαδημαϊκό έτος 1995-2001).

β. Εθνογραφικού τύπου έρευνα παραμέτρων Δίγλωσσου Λόγου στο πλαίσιο της δίγλωσσης στα Ελληνικά και Τουρκικά κοινότητας των Μουσουλμάνων της Ρόδου (διάρκεια: 2002 έως σήμερα).

γ. Έρευνα με αντικείμενο τον Πολιτικό & Κοινοβουλευτικό Λόγο, και τη Δικανική Γλωσσολογία (2010-ως σήμερα)

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

Georgalidou, M. 2008. “The Contextual Parameters of Linguistic Choice: Greek Children’s Preferences for the Formation of Directive Speech Acts”. Journal of Pragmatics 40, 72-94.

Georgalidou, M. 2009. “Gender Differences in the Discourse of Greek Children Play-groups: The Negotiation of Control Acts in Single and Mixed-gender Interactions”. Gender and Language 3.2, 209-248.

Georgalidou, M., Kaili, H. & Celtek, A. 2010. “Code Alternation Patterns in Bilingual Family Conversation: A Conversation Analysis Approach”. Journal of Greek Linguistics 10, 317-344.

Kaili, H., Çeltek, A. & M. Georgalidou. 2012. “Complement Clauses in the Turkish Variety spoken by Greek-Turkish bilingual children on Rhodes, Greece”. In Turkic Languages 16 (1), 106-120.

Georgalidou, M. 2011. ““Stop caressing the ears of the hooded”: Political humour in times of conflict”. In Villy Tsakona & Diana Elena Popa (eds), Studies in political humour: In between political critique and public entertainment. Amsterdam: John Benjamins, 83-108.

Georgalidou, M., Kaili, H. & Celtek, A. 2013.  “Code alternation patterns in bilingual family conversations: implications for an integrated model of analysis”. In Peter Auer, Javier Caro & Göz Kaufman (eds), Language Variation- European Perspecives IV.  (Studies in Language Variation) Amsterdam: John Benjamins, 117-128.

Γεωργαλίδου, Μ. 2012. “Ερωτήσεις και απαντήσεις στο Δημοσιογραφικό και Δικανικό Λόγο: Μια προκαταρτική μελέτη”. Στο Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki, P. Kabakis-Vougiouklis (επιμ.), σελ. 294-302. Selected Papers of the 10th International Conference of Greek Linguistics. Komotini/Greece: Democritus University of Thrace. Αναρτημένο στην ιστοσελίδα:  https://www.icgl.gr/