Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε την προκήρυξη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το εαρινό εξάμηνο (αρχή 20/02/2017) του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 26 Ιουνίου 2016 έως και τη 10η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 23:59.

 

  • Δείτε την προκήρυξη εδώ.
  • Δείτε την αφίσα εδώ.