Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων ΠΜΣ της κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες» για τις 26-28 Φεβρουαρίου, εδώ.