ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2016-17

Στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα» (ΦΕΚ 896/01.04.2016) το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο «Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα».

Το ΠΜΣ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για την παρακολούθηση του νέου κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για το οποίο θα εισαχθούν στο ΠΜΣ έως σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.