Δείτε τη προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» του 2015-16 εδώ.