Πληροφορίες : Αθηνά Λιόλιου
Τηλ.: 22410 – 99318
Fax: 22410 – 99309
e-mail: rhodes_pms_gov@aegean.gr

Ρόδος, 14-5-2015

Θέμα: Ανάληψη διπλωματικής εργασίας μέχρι τις 22 Μαΐου 2015 των φοιτητών του ΠΜΣ: «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο».

Προς:  Τους Φοιτητές του ΠΜΣ: «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»

Αγαπητοί φοιτητές του ΠΜΣ: «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο», εκ μέρους της γραμματείας, της Διεύθυνσης Σπουδών του ΠΜΣ και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών σας ενημερώνω ότι μέχρι τις 22 Μαΐου 2015 θα πρέπει να έχετε έρθει σε συνεννόηση με τον καθηγητή που θα εποπτεύσει τη διπλωματική σας και να έχετε συζητήσει το θέμα αυτής. Συνεπώς, μέχρι τις 22 Μαΐου 2015 οφείλετε να ενημερώσετε γραπτώς, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη γραμματεία του ΠΜΣ με τον τίτλο που θα έχει η διπλωματική σας εργασία και με το όνομα του Καθηγητή που θα σας αναλάβει την εποπτεία της για να τεθούν εγκαίρως στην κρίση της ΓΣΕΣ του Τμήματος.

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Αθηνά Λιόλιου

Η Γραμματέας