Μαρία-Πναγιώτα ΚασβίκηΟνομάζομαι Κασβίκη Παναγιώτα –Μαρία και είμαι απόφοιτη του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Γλωσσολογία Ν/Α Μεσογείου. Το τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, στα
τέσσερα χρόνια φοίτησής μου, μου προσέφερε εξαιρετικές, γνώσεις αναφορικά με τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την ιστορία και τις διεθνείς σχέσεις μεταξύ των κρατών της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Απoφοίτησα από το Τμήμα το Νοέμβριο του 2004. Μετά την αποφοίτηση μου το ενδιαφέρον μου στράφηκε στον τομέα των Ατόμων με Αναπηρίες. Έχοντας ήδη φοιτήσει για 4 χρόνια και πάρει την πιστοποίηση από το σχετικό φορέα γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας καθώς και του συστήματος γραφής Braille, προσλήφθηκα έπειτα από σχετική προκήρυξη σε Φορέα ΝΠΙΔ. Δυνατό προσόν για την πρόσληψή του σε αυτή τη θέση ήταν αφενός η γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και αφετέρου η εμπειρία μου σε γραμματειακά θέματα αλλά και η κατοχή πτυχίου ΠΕ.

Κασβίκη Παναγιώτα – Μαρία