Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ):

 • Σωτήριος Ντάλης, Πρόεδρος του Τμήματος
 • Ιωάννης Στριμπής, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
 • Γεώργιος Μαρής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Καθηγήτρια
 • Γεώργιος Κοτζόγλου, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής

Ομάδα Υποστήριξης:

 • Ασημίνα Βαφειάδου, ΕΔΙΠ του Τμήματος
 • Νεκτάριος Ζάρρας, ΕΔΙΠ του Τμήματος
 • Χρυσάνθη Τηλιακού, ΕΔΙΠ του Τμήματος
 • Μαρία Μελισσουργού, ΕΔΙΠ του Τμήματος

Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Ερευνών:

 • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής (τακτικός)
 • Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής (αναπληρωματικός)


Επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης καλής εργασίας του Εργαστηρίου «Αρχαιομετρίας»:

 • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής
 • Ασημίνα Βαφειάδου, ΕΔΙΠ
 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια

Επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης καλής εργασίας του Εργαστηρίου «Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου»:

 • Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια
 • Γεώργιος Μαρκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Χασάν Καϊλή, Επίκουρος Καθηγητής

Επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης καλής εργασίας του Εργαστηρίου «Μεσογειακής Πολιτικής»:

 • Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής
 • Σωτήρης Ντάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ιωάννης Στριμπής, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης καλής εργασίας του Εργαστηρίου «Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας και Προληπτικής Συντήρησης»:

 • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής
 • Μαρία Μηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης καλής εργασίας του Εργαστηρίου «Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου»:

 • Σπυρίδων Συρόπουλος, Καθηγητής
 • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής
 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια

Επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης καλής εργασίας του Εργαστηρίου «Πληροφορικής»:

 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια
 • Χασάν Καϊλή, Επίκουρος Καθηγητής
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής

Επιτροπή Πιστοποίησης Γλωσσών

 • Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Καθηγήτρια – Συντονίστρια
 • Χασάν Καϊλή, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ιμπραήμ Φαντέλ, ΕΕΠ

Επιτροπή Επαγγελματικής αποκατάστασης και Σύνδεσης με τους/τις Αποφοίτους/-ες:

 • Σπυρίδων Συρόπουλος, Καθηγητής- Συντονιστής
 • Ιωάννης Στριμπής, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής
 • Γεώργιος Κοτζόγλου, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, Καθηγητής
 • Νεκτάριος Ζάρρας, Ε.ΔΙ.Π.
Τμηματικά Υπεύθυνος για Θέματα Σταδιοδρομίας Αποφοίτων:
 • Σπυρίδων Συρόπουλος, Καθηγητής

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών ΠΠΣ Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών:

 • Ιωάννης Στριμπής, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής – Συντονιστής
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής
 • Γεώργιος Μαρκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών και Περιγραμμάτων μαθημάτων ΠΠΣ

 • Μαρία Μηνά, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια – Συντονίστρια
 • Γεώργιος Μαρής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Καλομοίρα Νικολού, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή Προβολής:

 • Σωτήριος Ντάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής – Συντονιστής
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής
 • Χασάν Καϊλή, Επίκουρος Καθηγητής

Επιτροπή Ιστοσελίδας

 • Γεώργιος Μαρκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής – Συντονιστής
 • Μαρία Μελισσουργού, Ε.ΔΙ.Π. (μετάφραση κειμένων)
 • Χρυσάνθη Τηλιακού, Ε.ΔΙ.Π. (μετάφραση κειμένων)
 • Σοφία Χαλκιά, Γραμματεία ΤΜΣ (προώθηση αρχείων και επικοινωνία με τη διαχειρίστρια της ιστοσελίδας)

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου»:

 • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής (Διευθυντής)
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής
 • Μαρία Μηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Σπυρίδων Συρόπουλος, Καθηγητής
 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»:

 • Σωτήριος Ντάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Διευθυντής)
 • Ιωάννης Σακκάς, Καθηγητής
 • Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής
 • Γεώργιος Μαρής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ιωάννης Στριμπής, Επίκουρος Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις»:

 • Σπυρίδων Συρόπουλος, Καθηγητής (Διευθυντής)
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής
 • Μαρία Μηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Εμμανουήλ Στεφανάκης, Καθηγητής
 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια

Συντονιστική Επιτροπή ΔΠΜΣ «Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης & Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας»:

 • Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια ΤΜΣ (Διευθύντρια)
 • Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Καθηγήτρια ΤΜΣ
 • Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια ΤΜΣ
 • Βασιλεία Καζούλλη, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
 • Μαριάνθη Οικονομάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών:

 • Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, Καθηγητής
 • Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής

Επιτροπή Μεταδιδακτορικών Σπουδών:

 • Πρόεδρος Τμήματος
 • Διευθυντές/ντριες των ΠΜΣ του Τμήματος

Σύμβουλοι Σπουδών Τμήματος ανά κατεύθυνση

 • Καλομοίρα Νικολού, Μόνιμη Επίκουρος (κατεύθυνση Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου)
 • Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής (κατεύθυνση Αρχαιολογίας)
 • Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, Καθηγητής (κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων & Οργανισμών)

Σύμβουλοι Σπουδών Τμήματος πρωτοετών φοιτητών/τριών

 • Γεώργιος Μαρής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ασημίνα Βαφειάδου, ΕΔΙΠ
 • Νεκτάριος Ζάρρας, ΕΔΙΠ
 • Μαρία Μελισσουργού, ΕΔΙΠ
 • Χρυσάνθη Τηλιακού, ΕΔΙΠ