Πρόσκληση υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα Pre-doctoral Fellowships in Hellenic Studies του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου, 2022

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών προσφέρει έως και τρεις ερευνητικές υποτροφίες ετησίως σε υποψηφίους/ες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, ανεξαρτήτως της σχολής εγγραφής τους, που διεξάγουν έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα έτος των διδακτορικών τους σπουδών. Η διάρκεια της κάθε ερευνητικής υποτροφίας θα είναι 12 μήνες (Ιούνιος–Μάιος), κατά τη διάρκεια των οποίων οι υπότροφοι θα ολοκληρώσουν ένα εξαμηνιαίο ερευνητικό πρότζεκτ (Ιούνιος–Νοέμβριος) της δικής τους επιλογής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής υποτροφίας, και ειδικά κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού (Δεκέμβριος–Μάιος), οι ερευνητές/τριες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες του Κέντρου για να μοιραστούν τα ευρήματά τους και να συνεργαστούν με άλλους/ες ερευνητές/τριες και μέλη της κοινότητας του Κέντρου.

Η ερευνητική υποτροφία περιλαμβάνει πρόσβαση για ένα έτος στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard, ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Ουάσιγκτον, προσκλήσεις για να παρουσιάσουν και να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και να συμμετάσχουν σε ακαδημαϊκές συναντήσεις, καθώς και οικονομική υποστήριξη 1000€ για τις ανάγκες της έρευνάς τους. Οι ερευνητές/τριες θα έχουν ακαδημαϊκή και συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υποτροφίας από τα μέλη της ακαδημαϊκής επιτροπής του προγράμματος.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις Ερευνητικές Υποτροφίες στις Ελληνικές Σπουδές για Υποψ. Διδάκτορες  στην αγγλική ιστοσελίδα του προγράμματος.