Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει για τα μέλη ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ, συμβασιούχους Διδάσκοντες/ουσες, Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/τριες, Υποψήφιους Διδάκτορες, και συνεργάτες Ερευνητές/τριες του Ιδρύματος

e-Σεμινάριο Χρήσης των Εθνικών Υποδομών

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ – Η έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες κατά την ψηφιακή εποχή.
Η γλωσσική τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας

CLARIN:EL – Εθνική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων & Τεχνολογιών – Γλωσσικά δεδομένα &
εργαλεία γλωσσικής επεξεργασίας στην υπηρεσία της έρευνας

Παρασκευή 15/01/2021 ώρα 18:00-20:00 μέσω ZOOM

Παρουσίαση:
Καθηγήτρια Κατερίνα Θ. Φραντζή, Διευθύντρια Εργαστηρίου Πληροφορικής, Τ.Μ.Σ, Σ.Α.Ε., Π.Α.
Κωνσταντίνος Καλέρης, υπ. Διδάκτορας Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών