Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο εδώ.
https://thehumanities.com/2022-conference

Δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ.
https://cgscholar.com/cg_event/events/H22/schedule#2022-06-20