Πίνακας τελικών αποτελεσμάτων επιτυχόντων/ουσών φοιτητών/τριών για τις  προσφερόμενες θέσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος  2021-22 στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών όπως εγκρίθηκαν στην 17ηέκτακτη/30.5.2022  συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Τύπος υπολογισμού Μορίων: (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ * 0,5) + (Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ * 0,5).

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α  Α.Μ.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
4312018017 47 6,69 26,85
4312018035 47 6,53 26,77
4312018064 46 6,7 26,35
4312018048 43 7 25,00
4312018113 41 8,26 24,63
4312018093 42 6,71 24,36
4312018027 38 7 22,50
4312018141 36 6,17 21,09
4312018160 35 6,51 20,76
10 4312019032 35 6,38 20,690
11 4312019043 34 7,37 20,685
12  4312019068 33 6,77 19,89
13 4312018044 32 6,39 19,20
14  4312019106 31 6,75 18,88
15  4312018011 31 5,97 18,49
16 4312019069 30 6,42 18,21
17  4312018008 30 6,29 18,15
18  4312017100 28 6,75 17,38
19  4312019086 28 6,63 17,32
20  4312019111 27 7,2 17,10
21  4312019156 23 6,68 14,84
22  4312020128 11 6,23 8,62
23 4312018097 9 6,28 7,64
24  4312021049 6 6,08 6,04
25  4312021003 1 6 3,50

 

Σημείωση: Δεν υπάρχουν επιλαχόντες/ουσες φοιτητές/τριες για τη συμμετοχή τους στο  Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22.