Πρόσκληση στις τελετές Καθομολόγησης Αποφοίτων των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Μεταπτυχιακών Τμημάτων της Σχολής που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27 και Πέμπτη 28 Ιουλίου αντίστοιχα.