Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4η/19.01.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο γνωστικό πεδίο “Ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ.