Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθ. 6/04.11.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.